Charakterystyka studiów


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi stacjonarne 4-letnie studia III stopnia w obszarze nauk ścisłych:

  • od 2001 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka,
  • od 2013 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

Studia doktoranckie prowadzone są w formie indywidualnych studiów, odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora i trwają 4 lata (8 semestrów).

Program studiów w wymiarze 480 godzin zajęć oraz co najmniej 45 punktów ECTS obejmuje moduły kształcenia, na które składają się przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny, zajęcia zapewniające przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego. Ponadto, program kształcenia obejmuje zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – dydaktykę szkoły wyższej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych – praktyki zawodowe.

Proces kształcenia skoncentrowany jest wokół zasadniczego elementu studiów jakim jest przygotowanie, edycja i obrona pracy doktorskiej.