Deklaracje wyboru przedmiotów na rok akademicki 2020/2021


Deklaracje wyborów „Przedmiotów do wyboru” w roku akademickim 2020/2021 należy wypełnić i przesłać na właściwy adres mailowy do Dziekanatu (dotyczy jedynie studentów, którzy do dnia dzisiejszego nie przesłali deklaracji):

Kierunki: Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa na adres e-mail: m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa na adres e-mail: e.wypych@ujd.edu.pl

Inżynieria Bezpieczeństwa

IB Ist III rok niest_sem 5

IB Ist III rok niest_sem 6

IB Ist IV rok stacj_sem 7

IB IIst I rok niest_sem 1

IB IIst I rok niest_sem 2

IB IIst I rok stacj_sem 2 

IB IIst II rok stacj_sem 3

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

ITNM Ist II rok stacj_sem 3

ITNM Ist III rok stacj_sem 6

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

KSB Ist I rok niest_sem 2

KSB Ist II rok niest_sem 4    Przedmiot fakultatywny I

KSB Ist II rok niest_sem 4    Przedmiot swobodnego wyboru

KSB Ist III rok niest_sem 5

KSB Ist III rok stacj_sem 6

KSB Ist III rok niestacj_sem 6

KSB II rok stacj sem 4