Deklaracje wyboru przedmiotów na rok akademicki 2021/2022


Deklaracje wyborów „Przedmiotów do wyboru” w roku akademickim 2021/2022 należy wypełnić i przesłać na właściwy adres mailowy do Dziekanatu:

Kierunki: Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na adres e-mail: m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa na adres e-mail: e.wypych@ujd.edu.pl

Inżynieria bezpieczeństwa

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego I - studia inżynierskie - rok 3, semestr 5 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego I - studia inżynierskie - rok 4, semestr 7 - studia niestacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego I - studia magisterskie - rok 1, semestr 2 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego II - studia magisterskie - rok 2, semestr 3 - studia niestacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego II - studia magisterskie - rok 2, semestr 3 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu swobodnego wyboru - studia magisterskie - rok 2, semestr 3 - studia niestacjonarne

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego I - rok 2, semestr 4 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego I - rok 2, semestr 4 - studia niestacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego II - rok 3, semestr 6 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego II - rok 3, semestr 6 - studia niestacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego III - rok 3, semestr 6 - studia stacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu fakultatywnego III - rok 3, semestr 6 - studia niestacjonarne

Deklaracja wyboru Przedmiotu swobodnego wyboru - rok 3, semestr 5 - studia niestacjonarne