Deklaracje wyboru specjalności na rok akademicki 2020/2021


Deklaracje wyboru specjalności należy dokonać w następujących terminach:

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne I rok

– do dnia 31 stycznia 2021 r.

Kierunki:

  • Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne I rok,
  • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, studia I stopnia stacjonarne,
  • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

– do dnia 31 maja 2021 r.

Inżynieria Bezpieczeństwa

IB Ist I rok stacj_sem 2

IB IIst I rok stacj_sem 1

IB IIst I rok niest_sem 1

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

ITNM Ist I rok stacj_sem 2

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

KSB I st I rok stacj_sem 2

KSB I st I rok niest_sem 2