Grant w programie Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji w edukacji dorosłych


Decyzją polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+, międzynarodowe Konsorcjum instytucji i organizacji z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski i Turcji otrzymało grant w wysokości 250 415 Euro na realizację innowacyjnego projektu pt. Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej (GSmart). Nasz wniosek o numerze 2020-1-PL01-KA204-081415 został wysoko oceniony. Znalazł się w pierwszej dziesiątce listy rankingowej - na 143 zgłoszone wnioski. Uzyskał trzecie miejsce wśród wniosków uczelni wyższych. Jest to pierwszy tego typu wniosek złożony przez UJD.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Funkcję Kierownika projektu pełni dr hab. Alina Gil, prof. UJD. Ze strony UJD współpracują specjaliści z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Partnerzy projektu to przedsięwzięcia kooperujące od dawna z naszym Uniwersytetem lub rozpoczynające wspólne działania: CIDET (Hiszpania), EKSINOVA (Turcja), HdBA (Niemcy), SEALS (Holandia) i WUP w Katowicach.

Grupą docelową projektu są edukatorzy i inni pracownicy wspierający uczące się osoby dorosłe. Cel projektu to rozwój, testowanie i walidacja modelu edukacyjnego, dotyczącego sposobów kreowania nowej kultury współpracy międzypokoleniowej. Model odnosi się do wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się współczesne społeczeństwa sieciowe - w środowiskach pracy oraz w życiu codziennym. Zawiera transmedialne podejście do procesów kształcenia: technologie cyfrowe, aktywizujące metody nauczania i uczenia się oraz społeczne uczenie się. Rezultatami projektu będą także: wyniki badań nad aktualnym stanem współpracy międzypokoleniowej, szkolenia - online i offline - zawierające kompetencje społeczne, które takiej współpracy sprzyjają oraz metodyczny podręcznik dla edukatorów.

Wiadomość: dr hab. Alina Gil, prof. UJD; dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD; dr Joanna Górna; dr Rafał Głębocki.