Informacje dla doktorantów


Kierownik studiów III stopnia

dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. UJD

pokój: 135

tel. 34 361 49 18 wew. 169

budynek: al. Armii Krajowej 13/15

e-mail: b.morzyk@ujd.edu.pl


Program kształcenia dla studiów III stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014


Zmiany w programie kształcenia dla studiów III stopnia obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015


Seminaria wydziałowe doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 


Regulaminy, procedury i wnioski dla doktorantów