Pełnomocnicy Dziekana ds. Kierunków


Biotechnologia

dr Barbara Majchrzak

Chemia

dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD

Dietetyka; Żywienie Człowieka i Dietetyka

dr Przemysław Siemion, prof. UJD

Fizyka

dr Izabela Fuks-Janczarek

Informatyka

dr Lidia Stępień

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

dr inż. Karolina Grabowska

Inżynieria Bezpieczeństwa

dr inż. Joanna Świątek-Prokop

Inżynieria Medyczna

dr inż. Karolina Grabowska

Inżynieria Multimediów

dr Rafał Miedziński

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

mgr Adrian Wasik

Matematyka

dr Tamara Kyrylych