Plany zajęć


Rok akademicki 2020/2021


semestr letni

1. czwarty rok - plan

semestr zimowy

1. trzeci rok - plan  
2. czwarty rok – plan  


Rok akademicki 2019/2020


semestr letni

1. drugi rok - plan
2. trzeci rok – plan  
3. czwarty rok - plan

semestr zimowy

1. drugi rok - plan
2. trzeci rok – plan  
3. czwarty rok - plan


Rok akademicki 2018/2019


semestr letni

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok – plan  
4. czwarty rok -  plan 

semestr zimowy

1. pierwszy rok - plan  
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok – plan  
4. czwarty rok -  plan


Rok akademicki 2017/2018


semestr letni

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok –  plan
4. czwarty rok - plan

semestr zimowy

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok -  plan  
3. trzeci rok  – plan  
4. czwarty rok - plan   


Rok akademicki 2016/2017


semestr zimowy

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok – ;plan  
4. czwarty rok - plan  

semestr letni

1. pierwszy rok -  plan  
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok – plan  
4. czwarty rok - plan  


Rok akademicki 2015/2016


semestr zimowy

1. pierwszy rok - plan  
2. drugi rok -  plan  
3. trzeci rok – plan  

semestr letni

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok - plan  
3. trzeci rok – plan  


Rok akademicki 2014/2015


semestr zimowy

1. pierwszy rok - plan
2. drugi rok - plan  

semestr letni

1. pierwszy rok - plan  
2. drugi rok - plan