Produkcja i marketing żywności - studia inżynierskie UJD Częstochowa


Menadżerskie studia z “zielonej” produkcji i marketingu

Produkcja i marketing żywności to unikatowe studia inżynierskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzięki nim zyskasz możliwość kariery w agrobiznesie i sektorze spożywczym. Zostaniesz specjalistą od kreowania produktu, marki, promocji, logistyki i sprzedaży oraz zarządzania projektami marketingowymi i handlowymi w innowacyjnej branży “zielonej gospodarki” i FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Kierunek dostępny jest w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym.

Zapisz się na studia tutaj: 

Link do strony rekrutacyjnej Uczelni

To studia dla Ciebie, jeśli chcesz:

● studiować na jedynym w Polsce kierunku marketingowym i biznesowym wyspecjalizowanym w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa, produkcji i handlu żywności,

● uczestniczyć w ćwiczeniach i wykładach przygotowanych we współpracy z liderami “zielonej gospodarki”, w tym:

 - jednym z największych MASPEX (m.in. marki Tymbark, Lubella…)

 - największym w Polsce integratorem sektora rolno-spożywczego JURAJSKI AGRO FRESH PARK (JAFP) w Częstochowie,

● pracować podczas studiów w unikatowych laboratoriach:

 - produkcji żywności funkcjonalnej, z dodatkowymi wartościami prozdrowotnymi - m.in. zawierającymi probiotyki, prebiotyki,

 - analizy żywności,

 - pracowni biologicznych funkcji żywności,

 - pracowni metabolomiki,

 - laboratorium badań środowiskowych i nowoczesnych materiałów,

● uczestniczyć w zajęciach na uczelni oraz praktykach studenckich prowadzonych przez doświadczonych praktyków, specjalistów z sektora

 - rolno-spożywczego w tym owocowo -warzywnego, zbożowego, soków i napojów,

 - przetwórstwa żywności,

 - KRUS,

● zdobyć kompetencje menadżera projektów biznesowych dających szansę na szybką karierę nie tylko w sektorze spożywczym i rolniczym:

 - prowadząc własne gospodarstwo rolne lub zarządzając gospodarstwem rodziców,

 - prowadząc własną firmę z sektora spożywczego - punkt skupu, hurtownię, sklep,

 - pracując w firmie z sektora agrobiznesu, przetwórstwa żywności i branży FMCG, takich jak mleczarnia, młyn zbożowy, firma produkująca i przetwarzająca żywność.

Co możesz robić po studiach?

Kariera po studiach

Po kierunku produkcja i marketing żywności zostaniesz menadżerem projektów biznesowych, przygotowanym do pracy w agrobiznesie, sektorze spożywczym i FMCG:

 • możesz prowadzi własną działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności - nasz kierunek daje kwalifikacje rolnicze wymagane prawem;
 • możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórczych, handlowych z sektora żywności (surowce i produkty).

Dodatkowo będziesz mieć kompetencje eksperta - towaroznawcy, dzięki którym możesz pracować:

 • jako analityk w laboratoriach związanych z oceną jakości żywności;
 • jako specjalista ds. zamówień i dostaw w restauracjach, sieciach fast food, stołówkach i innych firmach gastronomicznych,
 • jako doradca w instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą.

Agrobiznes

Biznes związany z produkcją żywności to jedna z dominujących branż gospodarki.

Z raportu Santandera wynika, że Polska jest liderem na rynku żywności. Rocznie produkujemy jedzenie o wartości 250 mld złotych. Mamy też duże nadwyżki, ponieważ aż 40 proc. żywności powstałej w Polsce, idzie na eksport. To zasługa dynamicznego rozwoju - w ciągu ostatniej dekady produkcja żywności w naszym kraju wzrosła o 57 procent.

Jako absolwent naszych studiów możesz znaleźć zatrudnienie w takich sektorach, jak:

 • rolnictwo,
 • ogrodnictwo,
 • rybołówstwo,
 • leśnictwo,
 • środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • sektor spożywczy,
 • handel hurtowy,
 • FMCG.

Co można dalej studiować?

Po kierunku produkcja i marketing żywności możesz iść na magisterskie studia “uzupełniające”, podyplomowe lub kursy specjalistyczne. To dobra podstawa do rozwijania kwalifikacji w kierunkach związanych z:

 • technologią żywności,
 • rolnictwem,
 • handlem i marketingiem,
 • dietetyką,
 • bezpieczeństwem i higieną żywności.

Program studiów

Studia inżynierskie produkcja i marketing żywności trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Agrobiznesowy program studiów

Program studiów opracowaliśmy we współpracy z przedstawicielami “zielonego” biznesu. Dzięki temu dopasowaliśmy go do oczekiwań pracodawców tak, aby nasze studia dawały pożądane przez nich kompetencje specjalistów z obszaru produkcji, handlu i marketingu.

Podczas studiów dowiesz się m.in.

 • jak wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia zarządzania rolnictwem, w tym modele marketingowe, systemy IT,
 • jak prowadzić negocjacje biznesowe,
 • jak zarządzać projektami w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa, logistyki i dystrybucji hurtowej i detalicznej,
 • jak podejmować decyzje biznesowe w zmiennej rzeczywistości sektora rolnego, spożywczego i FMCG na rynku krajowym, unijnym i zagranicznym,
 • jak przeprowadzać analizy rynkowe - przedsiębiorstwa i jego otoczenia biznesowego,
 • jak budować relacje z otoczeniem uwzględniając specyfikę kulturową mieszkańców obszarów wiejskich.

Po piątym semestrze wybierasz jedną z trzech specjalizacji, dzięki którym wyspecjalizujesz się w takich dziedzinach, jak:

 • przetwórstwo żywności,
 • agrobiznes,
 • logistyka w łańcuchu żywnościowym.

Nowoczesna infrastruktura

Zajęcia realizować będziesz w unikatowym kompleksie laboratoriów wyspecjalizowanych w analizach żywności. Podczas zajęć będziesz pracować z nowoczesną aparaturą pomiarową i sprzętem komputerowy. Nasze laboratoria to m.in.

 • pracownia żywności funkcjonalnej,
 • pracownia analizy żywności,
 • pracownia biologicznych funkcji żywności,
 • pracownia metabolomiki,
 • laboratorium badań środowiskowych i nowoczesnych materiałów.

Eksperci na wykładach

Twoje zajęcia prowadzi kadra o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych, m.in.:

● przedsiębiorców i menadżerów - praktyków z branży rolno-spożywczej,

● prawników zajmujących się tematyką ochrony towarowej i relacjami biznesowymi,

● marketingowców z branży agrobiznesu, sektora spożywczego i FMCG,

● ekonomistów badających sektor rolny i spożywczy,

● ekspertów z instytucji zajmujących się “zieloną gospodarką” oraz z takich instytucji jak:

 - Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN,

 - Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,

 - Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka PAN,

 - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,

 - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

● organizacji międzynarodowych, jak The European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE).

Praktyki u liderów

Podczas naszych studiów przygotowaliśmy program praktyk w unikatowej formule. Zamiast zwyczajowego jednego bloku staży studenckich w jednej firmie będziesz odbywać sześć praktyk (po miesiącu w każdym semestrze) w różnych obszarach i firmach:

 • produkcja rolnicza, ogrodnicza i hodowlana,
 • żywienie zbiorowe,
 • przetwórstwo żywności,
 • przechowalnictwo,
 • obrót surowców i produktów żywnościowych,
 • nadzór i certyfikacja w agrobiznesie.

Najlepsze studentki i studenci zapraszani są na płatne staże i otrzymują stypendia od pracodawców - nawet 3000 zł miesięcznie. Gwarantujemy Ci miejsca praktyk w gospodarstwach rolnych oraz firmach i instytucjach związanych z branżą rolno-spożywczą. Wśród 50 naszych partnerów znajdziesz liderów rynku i ważne dla niego instytucje, m.in.

● JURAJSKIM AGRO FRESH PARK S.A. (JAFP S.A.) - największy w Polsce integrator rynku rolno-spożywczego,

● Pamapol - producent dań gotowych, zup, konserw i pasztetów,

● Goliard - prodcent makaronów,

● Kubara - producent żywności funkcjonalnej - marki Dobra Kaloria i Amarello,

● Cargill Feed & Nutrition - Cargill Feed & Nutrition

● Bromex Poland - producent nasion przyprawowych, przetworzonego zboża oraz ziół,

● Cargill Feed & Nutrition,

● Agropasz,

● KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie,

● KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Częstochowa ,

● ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny,

● ODR - Śląski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

● Sanepid - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie i Chorzowie.

Możliwości studiowania

Jako student produkcji i marketing żywności będziesz mieć dostęp do całej infrastruktury Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie np:

 • przyjazne studentom akademiki,
 • uczelniany system stypendialny,
 • wyjazdy w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów,
 • Akademickie Centrum Sportu.

Jak się dostać na studia?

Na inżynierski kierunek produkcja i marketing żywności możesz startować zaraz po maturze. W rekrutacji brane są pod uwagę przedmioty maturalne, na podstawie których wyliczane są punkty rekrutacyjne.

Jeśli masz jakieś pytania o kierunku produkcja i marketing żywności - zapytaj.

Napisz do nas, a przyślemy Ci szczegółowe informacje na temat:

 • wymaganych rekrutacji przedmiotów maturalnych
 • limitu miejsc na kierunku
 • progów punktowych

r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

Przedmioty maturalne

 • matematyka lub informatyka - waga 0,5
 • chemia lub biologia lub język polski - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Progi punktowe

Progi punktowe ustalane są po zakończonej rekrutacji. Jeśli chcesz wiedzieć o progach punktowych napisz do nas.

Limit miejsc

50 osób

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów wypełnij formularz, a prześlemy Ci więcej informacji.

Kontakt do opiekuna kierunku

r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

Zapisz się na studia tutaj:

Link do strony rekrutacyjnej Uczelni