Przedstawiciel UJD w Radzie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie


23 czerwca odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie, podczas którego powołano nową Radę na kolejną czteroletnią kadencję. Do Rady został wybrany przedstawiciel Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Edmund Golis, prof. UJD, pełniący funkcję Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki oraz prezesa zarządu spółki celowej JDU Innovations sp. z o.o. Reprezentacja Uniwersytetu w Radzie RIPHu jest potwierdzeniem wieloletniej współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wpłynie pozytywnie na efektywność podejmowanych wspólnie prac wdrożeniowych, badawczo-rozwojowych i organizowanych cyklicznie spotkań „Naukowcy dla Przedsiębiorców".

opr. mgr inż. Karolina Grabowska