Regulaminy w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do wejścia Ustawy 2.0Przejdź do strony Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów