​Sekcja Chemii


Sekcja Chemii, działająca w ramach Wydziałowego Koła Studentów Nauk Przyrodniczych, integruje studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu szeroko pojętej chemii. Członkowie koła naukowego realizują badania naukowe wedle swoich zainteresowań oraz biorą czynny udział w konferencjach naukowych (w tym studenckich) prezentując wyniki swoich badań. Studenci sekcji Chemii zajmują się badaniami rozdzielania mieszanin przy użyciu specyficznych selektorów wykorzystywanych w ciekłych membranach i układach ekstrakcyjnych oraz badaniami

z zakresu rentgenowskiej analizy strukturalnej. Uczestniczą w przygotowaniu różnych pokazów chemicznych, które mają miejsce zarówno w trakcie wydarzeń organizowanych na Uczelni, jak
i w szkołach czy imprezach masowych. Dzięki wykonywaniu rozmaitych doświadczeń chemicznych propagowana jest nauka chemii, a ponadto dostarczana jest zabawa zarówno widzom jak
i prowadzącym pokazy.

Opiekunowie naukowi Sekcji:

prof. dr hab. Cezary Kozłowski – opiekun naukowy odpowiedzialny za badania naukowe z zakresu chemii separacji

(e-mail: c.kozlowski@ujd.edu.pl)

dr Ewa Różycka-Sokołowska - opiekun naukowy odpowiedzialny za badania naukowe z zakresu krystalografii

(e-mail: e.sokolowska@ujd.edu.pl)