Sekcja Kryminalistyki


Sekcja Kryminalistyki działająca w ramach Koła Naukowego Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych oraz aktywizację i integrację studentów służącą rozwijaniu ich życia naukowego, w tym współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami.

Głównymi zadaniami Koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród studentów. Aktywni członkowie koła mogą liczyć nie tylko na dobrą zabawę, ale także na zdobycie wiedzy, która może okazać się pomocna w ich dalszej karierze.

Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; przygotowywanie referatów i dyskusji; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych.

Opiekun Koła Naukowego - Sekcja Kryminalistyki: dr Waldemar Krawczyk

kontakt mail : w.krawczyk@ujd.edu.pl

więcej informacji na Facebook’u:

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Sekcji-Kryminalistyki-UJD-2216227801973661