Sekcja Matematyki


Działalność Sekcji Matematyki Koła Naukowego WNŚPiT skupia grupę zafascynowanych i zainteresowanych matematyką studentów.

Aktywność tej sekcji przejawia się w popularyzacji tej dyscypliny naukowej a jego działalność polega na:

- spotkaniach na których członkowie sekcji koła matematyki lub zaproszeni goście przedstawiają referaty informujące co nowego dzieje się w świecie matematyki;

- wyjazdach na konferencje naukowe;

- uczestnictwie przedstawicieli sekcji w interesujących wydarzeniach matematycznych w kraju i za granicą;

- organizacji matematycznej części Dnia Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

- prowadzeniu własnej strony internetowej, poczty e-mail oraz Fanpaga przedstawiającego aktualności z życia sekcji koła naukowego matematyki;

- aktywnym udziale członków sekcji w życiu Wydziału i Uniwersytetu;

- organizowaniu wykładów, ćwiczeń, zajęć, repetytoriów, kursów, warsztatów dla młodzieży szkół średnich przed egzaminem maturalnym.

Działalność sekcji nie kończy się na typowych matematycznych przejawach aktywności. Członkowie i studenci spotykają się na przerwach między zajęciami, pomagając sobie wzajemnie w rozwiązywaniu zadań. Oprócz tego organizują nie do końca oficjalne spotkania we własnym gronie - np. nocne maratony filmowe, wypady do kina czy teatru, planetarium. Naukowość koła jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby studenci tworzyli zgraną grupę, która lubi spędzać czas w swoim gronie.

Członkowie Sekcji Matematyki Koła Naukowego WNŚPiT planują w przyszłości zająć się organizacją cyklicznej konferencji naukowej na której pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci matematyki i nauk ścisłych mogliby przedstawiać wyniki swoich badań. 

Opiekunem naukowym sekcji jest dr Jarosław Kowalski

Kontakt:  j.kowalski@ujd.edu.pl