Sekcja Mechatroniki


Sekcja Mechatroniki, działająca w ramach Koła Naukowego Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, integruje studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, oraz automatyki i robotyki, służącej projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń, wyposażonych w zaawansowane systemy sterowania. Członkowie koła naukowego realizują złożone projekty inżynierskie oparte o platformy Arduino oraz Rasberry Pi, a także zajmują się projektowaniem oraz programowaniem robotów, w celu zapoznania się z zagadnieniem automatyzacji procesów przemysłowych.

Opiekun Koła Naukowego - Sekcja Mechatroniki: dr inż. Anna Kułakowska

kontakt e-mail: a.kulakowska@ujd.edu.pl