Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne


Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne, działająca w ramach Koła Naukowego Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, integruje studentów zainteresowanych pogłębianiem, systematyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego. Umożliwia studentom realizację indywidualnych pasji, zainteresowań naukowych i zawodowych w zakresie funkcjonowania Systemów Bezpieczeństwa Państwa, rozumienie istoty wzajemnych powiązań i korelacji pomiędzy poszczególnymi elementami tych systemów. Dodatkowym celem jest krzewienia idei honorowego krwiodawstwa, które jako system, stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa zdrowotnego państwa. Członkowie koła naukowego biorą udział w interdyscyplinarnych przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa m.in. w debatach panelowych, wycieczkach edukacyjnych, festiwalu nauki, seminariach oraz spotkaniach z ekspertami - praktykami, którzy zawodowo zajmują się zagadnieniami szerokiego spektrum bezpieczeństwa. Niewątpliwe działalność studentów w przedmiotowej sekcji koła naukowego pozwala na doskonalenie umiejętności społecznych takich jak m.in. praca zespołowa, organizacja.

Opiekun Koła Naukowego - Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne: mgr Adrian Wasik

kontakt mail: a.wasik@ujd.edu.pl