Uniwersytet uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. "Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów"


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał dofinansowanie 4 380 912,98 PLN (projekt o wartości 5 378 929 zł) na realizację projektu pt. „Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów” ogłoszonego w ramach pierwszego etapu konkursu i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 dla Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów będzie zlokalizowane i realizowane w laboratoriach i pracowniach mieszczących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w Częstochowie. Będzie to infrastruktura o strukturze skupionej i stacjonarnej składająca się z nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej umożliwiającej badania w zakresie nowych materiałów i badań środowiskowych.

Projekt dzięki swojej konkurencyjności i innowacyjności jest projektem istotnym z punktu widzenia regionu, wpisuje się w następujące wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszary technologiczne: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i energetyki.

Powstałe laboratorium będzie nastawione na prowadzenie kompleksowych badań podstawowych i stosowanych w zakresie badań środowiskowych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu w zakresie energetyki i badań nowych materiałów organicznych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu w zakresie energetyki i medycyny.

W zakresie Energetyki głównym zadaniem będzie wsparcie badań naukowych prowadzonych na Uczelni oraz wsparcie Przedsiębiorstw w zakresie technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii związanych z usuwaniem zanieczyszczeń stałych i gazowych ze środowiska oraz prowadzenie zintegrowanego monitoringu środowiska.

W zakresie Medycyny projekt będzie realizował zadania nierozerwalnie związane z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, oraz inżynierii materiałowej.

Celem badań będzie opracowanie nowych technologii, nowych produktów i wdrożeń we współpracy z przedsiębiorcami, głównie z województwa śląskiego.

Głównymi osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski oraz dr Tomasz Girek.

Linki do stron:

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-535-106-vi-2020-z-dnia-2020-02-26.html

https://rpo.slaskie.pl/file/download/6516

opr. dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD