Współpraca dydaktyczna/ERASMUS+


ERASMUS+


Wyjazdy dla studentów kierunku FIZYKA

Studenci studiów II stopnia kierunku Fizyka, specjalność Nanofizyka i nanomateriały mają możliwość wyjechać do Uniwersytetu du Maine w Le Mans (Francja). Studenci spędzają we Francji dwa miesiące semestru II i semestr IV. Zajęcia odbywają się w obu uniwersytetach w języku angielskim. Po ukończeniu tej specjalności studenci otrzymują dwa dyplomy magisterskie, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu w Le Mans. Studenci zainteresowani stażem w zakładach przemysłowych mogą realizować praktykę zawodową powiązaną z pisaniem pracy magisterskiej w profesjonalnych laboratoriach badawczych wysokiej technologii.
Studia polsko-francuskie to nauka i przygoda. Pobyt we Francji daje możliwość poznania kultury, zwyczajów i stylu życia mieszkańców Le Mans oraz innych regionów kraju. Jest to okazja do poznania nowych osób oraz zawarcia międzynarodowych przyjaźni.