Wymiana naukowa między Polską a Ukrainą – nasz projekt pierwszy na liście finansowanych


23 grudnia 2019 roku wspólna polsko-ukraińska Komisja ds. współpracy naukowo-technologicznej wybrała 15 spośród 171 złożonych projektów wymiany bilateralnej naukowców, które będą realizowane w latach 2020-2021 przez polskie i ukraińskie instytucje szkolnictwa wyższego. Projekt zatytułowany „Evolution of thermoelectric properties of TlBX2 based materials under the size restrictions and doping”, którego koordynatorem jest dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD został najwyżej oceniony przez ekspertów i znalazł się na pierwszym miejscu zakwalifikowanych do finansowania grantów. Projekt będzie realizowany we współpracy z Uzhhorod National University, Institute for Physics and Chemistry of Solid State.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Ukraina-2019/PL_UA-results.pdf

opr. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD