51. Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022


Inauguracja odbędzie się 5 października br. o godz. 11.00 w trybie hybrydowym przy udziale ograniczonej liczby gości z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Transmisję online będzie można zobaczyć na stronie głównej Uczelni oraz na kanale FB i You Tube.

Program uroczystości:

1.Przemarsz Orszaku

2.Hymn Państwowy

3.Powitanie uczestników uroczystości

4.Wystąpienie JM Rektor UJD prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

5.Immatrykulacja studentów i doktorantów

6.Uroczysta promocja Doktorów Habilitowanych

7.Uroczysta promocja Doktorów

8.Wręczenie odznaczeń i medali Pracownikom Uczelni

9.Wręczenie nagrody PRIMUS IN UNIVERSITATE

10.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni dr. Krzysztofa Winiarskiego

11.Wystąpienie Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

12.Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów

13.Przemówienia zaproszonych Gości

14.Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce : Promowanie zasad etyki w nauce i działania na rzecz zachowania ich wysokich standardów

15.Gaudeamus igitur

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji uroczystości ze względu na sytuację pandemiczną.