72. Olimpiada Fizyczna - KOOF w Częstochowie


W niedzielę 19 lutego br. na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyły się tegoroczne zawody części doświadczalnej II etapu 72. Olimpiady Fizycznej. Pierwsze dwa etapy realizowane są przez 13 komitetów okręgowych. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem województwa: opolskie (z wyłączeniem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego) i świętokrzyskie oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański. II etap Olimpiady podzielony jest zwyczajowo na dwie części: teoretyczną i doświadczalną.

Do II etapu 72. Olimpiady Fizycznej w okręgu częstochowskim w tym roku szkolnym zakwalifikowało się 13 uczennic oraz uczniów szkół średnich. Zawody części teoretycznej odbyły się 15 stycznia br. Do części teoretycznej w przystąpiło wówczas 13 osób reprezentujących Publiczne Technikum Nr 5 w Opolu, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nysie, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach,Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie.

Do części doświadczalnej II etapu 72. Olimpiady Fizycznej zakwalifikowało się tylko 2 uczniów: z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nysie oraz IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie. Zanim uczniowie przystąpili do zawodów odbyła się krótka uroczystość wręczenia nagród i dyplomów. Uczniów ich nauczycieli i rodziców przywitał prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski, przewodniczący KOOF w Częstochowie. Następnie uczestnicy części doświadczalnej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, jak również przez Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Najlepsi uczestnicy z całej Polski spotkają się w dniach 15-16 kwietnia 2023 w Warszawie.

Olimpiada Fizyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne już po raz 72. jest jednym z najstarszych konkursów przedmiotowych dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują zadania teoretyczne oraz doświadczalne w domu i przesyłają rozwiązania do komitetu okręgowego, który kwalifikuje uczennice i uczniów do kolejnego etapu. Zawody okręgowe (II etap konkursu) odbywają się w styczniu (część teoretyczna) i lutym (część doświadczalna).

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie od lat współpracuje z Wydziałem Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych UJD oraz z Instytutem Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Za zgodą i przy poparciu kolejnych Rektorów UJD i Dziekanów, II etap OF jest organizowany w salach Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych UJD. W bieżącym roku w przygotowaniu zawodów w okręgu częstochowskim uczestniczyli prof. dr hab. A. Mandowski (przewodniczący KOOF), dr hab. M. Hyla (zastępca przewodniczącego), dr inż. K. Szufa (sekretarz), dr inż. R. Majgier oraz mgr R. Kieszkowski - pracownicy Katedry Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej WNSPT UJD.

opr. dr inż. Katarzyna Szufa