Druga sesja szkoleniowa partnerów projektu Erasmus+ GSmartW dniach 10-12 maja br. zespół naszej Uczelni w składzie: dr hab. Alina Gil, prof. UJD oraz dr Rafał Głębocki – koordynował sesję szkoleniową partnerów projektu GSmart, która tym razem odbyła się w Mannheim w siedzibie HdBA. Partnerzy z Holandii, Turcji, Niemiec i Polski przetestowali innowacyjne rozwiązania dydaktyczne projektu GSmart – wynikające z wcześniej przeprowadzonego badania.

Celem spotkania była ewaluacja kursu w formie MOOC, którego grupą docelową są edukatorzy kształcący kompetencje społeczne związane ze współpracą międzypokoleniową – w środowisku pracy i życia codziennego.

GSmart to projekt badawczo-dydaktyczny, dotyczący współpracy międzypokoleniowej. Partnerzy projektu przeprowadzili badanie oraz opracowali ramowy model wspierający procesy kooperacji między pokoleniami w różnorodnym otoczeniu społecznym. Gotowe są już aktywności szkoleniowe online i interaktywne warsztaty, zawierające innowacyjne metody nauczania i uczenia się. Opracowania projektowe grupa docelowa otrzyma w formie kursu MOOC

Więcej szczegółów na stronie projektu – https://www.generationsmart.eu/

opr. dr Rafał Głębocki