Forum Audytu Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Ryzykiem


Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTE) we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.(PIKW) i Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów Kontroli Wewnętrznej (CAKW) zapraszają do udziału w II Jarosławskim Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem, które odbędzie się w środę, 24 lutego 2021 r. w godzinach 11.00 – 15.10 w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest jednym z partnerów wydarzenia.

Forum Audytu służy upowszechnianiu wiedzy oraz konsolidacji i promocji środowiska osób zajmujących się audytem bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem ryzykiem.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, itp., zarówno pełniących obowiązki audytorów, przedstawicieli kadry zarządzającej, jak i osoby
zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.

Link do wydarzenia: https://www.pwste.edu.pl/wydarzenia/ii-jaroslawskie-forum-audytu-bezpieczenstwo-informacji-i-zarzadzania-ryzykiem/

Rejestracja:

Prosimy o zgłoszenie udziału na adres e-mail: forumaudytu@pwste.edu.pl w celu otrzymania zaproszenia. Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu prosimy o przesłanie informacji o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację. Udział w Forum jest bezpłatny.

opr. dr Urszula Nowacka, prof. UJD