II nabór wniosków o realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"


Zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania wniosków o finansowanie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych o dużym potencjale komercjalizacji.

W ramach "Inkubatora Innowacyjności 4.0" można otrzymać środki finansowe na realizację poniższych działań:

1. Promocja technologii na wystawach i targach wynalazczości.
2. Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej.
3. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej.
4. Realizacja prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne, budowa prototypów lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Złożone wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym przez koordynatorów projektu, a oceny merytorycznej wniosków dokona Rada Inwestycyjna.
Termin pierwszego naboru wniosków upływa 3 listopada 2021 roku.

Regulamin udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dostępne są na dole strony.

Niezbędne załączniki do pobrania na stronie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w zakładce Ostatnie wydarzenia.

opr. dr inż. Anna Wróbel-Knysak