II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce”


W dniu 22 kwietnia 2023 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce” zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Podczas konferencji on-line studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka - Dominika Kaczmarek wystąpiła z komunikatem ustnym pt. „Badania funkcjonalne musów warzywno-owocowych przed i po wzbogaceniu błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej”, które zajęło zaszczytne I miejsce. Badania przeprowadzono w ramach realizacji pracy magisterskiej, której promotorem jest prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, a opiekunem prac laboratoryjnych mgr Malwina Wójcik. W badaniach uczestniczyła również dr Kamila Kapuśniak.

Kolejną okazją do zaprezentowania wyników badań przez Studentkę była XXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość” oraz Xth International Session of Young Scientific Staff „Food Science Development. Sustainable Future”, która miała miejsce w Warszawie w dn. 11-12 maja 2023 roku.

Opr. Dominika Kaczmarek

Zdjęcia