Kierunek FARMACJA coraz bliżej


W związku z planami uruchomienia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku FARMACJA, władze dziekańskie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w dniu 11.10.2021 spotkały się z Prezesem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Mikołajem Konstantym oraz Wiceprezesem dr n. farm. Piotrem Kaczmarczykiem. W trakcie spotkania omówiono pola wzajemnej współpracy ukierunkowanej na rozwój branży farmaceutycznej, w szczególności poprzez zaoferowanie przyszłym studentom kierunku FARMACJA na naszej Uczelni unikatowych zajęć fakultatywnych dotyczących obszarów wskazanych przez Panów Prezesów Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.