Komunikat Rektora w sprawie w sprawie organizacji procesu kształcenia w UJD w roku akademickim 2021/2022


W semestrze zimowym 2021/2022 wykłady prowadzone będą w formie zdalnej.

W związku z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 (Zarządzenie Rektora), wszystkie zajęcia wykładowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 realizowane będą w formie zdalnej. Pozostałe formy zajęć prowadzone będą co do zasady w formie stacjonarnej.