Komunikat Rektora z 15 maja 2020 roku w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych oraz letniej sesji egzaminacyjnej


Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nr R 021.2.21.2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020 - do pobrania tutaj