Legia Akademicka oczami uczestnika (studenta)


Sekcja Koła Naukowego "Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne" serdecznie zaprasza na kolejną edycję spotkań z ekspertami w ramach Projektu Edukacyjnego "Praktyczne Spotkania z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa", która tym razem jest organizowana wspólnie z Kołem Naukowym kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dniu 21 marca 2023 r. w godz. 18.30-20.00 na platformie meet.google.

Tematem spotkania: "Legia Akademicka oczami uczestnika (studenta)"
Prelegenci:

1. Pan ppłk Piotr Mitowski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach

2. Pan kpr. rez. Stanisław Wojciech Wykowski - student II roku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podoficer rezerwy Wojska Polskiego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają i zachęcają Państwa do udziału w tym spotkaniu, które będzie doskonałą okazją do usystematyzowania wiedzy na temat ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” - do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie. Po zdaniu egzaminu na podoficera w module podoficerskim dla zainteresowanych studentów, którzy poddadzą się dodatkowym kwalifikacjom, organizuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:
a) kryptologii i cyberbezpieczeństwa,
b) Wojsk Specjalnych,
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Link do spotkania, można uzyskać zgłaszając zainteresowanie udziałem w nim pod adresem: a.wasik@ujd.edu.pl podając swoje imię, nazwisko oraz kierunek studiów/reprezentowaną instytucję.

opr. mgr Adrian Wasik