Nasi pracownicy tworzą innowacyjne rozwiązania dla recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych


Ideą recyklingu jest odzyskanie z segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i surowców. Niestety, zakłady segregacji spotykają się z realnym problemem oddzielenia poliolefinowych (grupa ropopochodnych polimerów np. polietylen i polipropylen), klasycznych opakowań z tworzyw sztucznych od coraz częściej stosowanych na rynku opakowań z polimerów biodegradowalnych. Dzieje się tak w przypadku, gdy odpady z tworzyw sztucznych nie są selektywnie segregowane po ich zużyciu, co w końcowym etapie prowadzi do wymieszania się zarówno tych klasycznych ropopochodnych jak i biodegradowalnych.

Na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych opracowywana jest technologia, która przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Dr Piotr Rychter, prof. UJD prowadzi badania dotyczące znakowania opakowań z polimerów biodegradowalnych dodatkami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu przy wytwarzaniu danego opakowania, opracowana, nietoksyczna mieszanina substancji znakujących nie zmieni jego kryterium biodegradowalności. Obecnie stosowany system kodowania poszczególnych rodzajów polimerów nie jest wystarczającym narzędziem, które pozwoliłoby na etapie segregacji, na efektywne oddzielanie biodegradowalnych opakowań. Proponowany wynalazek pozwoli na efektywną segregację odpadów z tworzyw sztucznych, poprzez wprowadzenie do opakowań z polimerów biodegradowalnych dodatków pochodzenia naturalnego, powodujących luminescencję w świetle UV. W obliczu coraz większych wymogów zarówno krajowych jak i unijnych dotyczących zagospodarowania uciążliwych dla środowiska odpadów, zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazek, umożliwi efektywne oddzielenie w sortowniach biodegradowalnych odpadów opakowaniowych od pozostałych tworzyw sztucznych. Daje to realną szansę na znaczący wzrost poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie liczby odpadów z tych opakowań i zwiększa możliwości ich docelowego przeznaczenia po konsumpcji, a mianowicie możliwości poddania ich recyklingowi organicznemu, gdzie będą mogły rozłożyć się do dwutlenku węgla i wody.

opr. dr Piotr Rychter, prof. UJD i mgr inż. Karolina Grabowska