Nowe studia podyplomowe: Dietetyka - poradnictwo żywieniowe


Od nowego roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet uruchamia nowe studia podyplomowe "Dietetyka – poradnictwo żywieniowe". Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Organizatorzy zaplanowali 160 godzin praktycznych warsztatów oraz 70 godzin wykładów.

Na tych studiach podyplomowych poznasz między innymi aktualną wiedzę związaną z żywieniem człowieka i dietoprofilaktyką. Pozyskasz umiejętności konieczne do planowania żywienia ludzi w różnym wieku i w różnych warunkach środowiska oraz stanach fizjologicznych, zarówno zdrowych jak i chorych.

Po skończonych studiach podyplomowych będziesz mieć możliwość realizacji indywidualnej praktyki związanej z doradztwem żywieniowym i dietetycznym oraz możesz podjąć pracę w poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego lub klubach sportowych i tym podobnych.

Więcej informacji na: www.wnspt.ujd.edu.pl, tel. 34 361 59 70 wew. 112, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, al. Armii Krajowej 13/15, pokój 5, email: a.chwal@ujd.edu.pl