Obrony prac inżynierskich online


Na naszym Wydziale odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich zrealizowane online. Do obron przystąpili studenci kierunku Matematyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. W trakcie obron wykorzystano narzędzia informatyczne umożliwiające synchroniczny kontakt studenta i członków komisji. Przebieg obron był rejestrowany, a nagrania zostały dołączone do akt studentów. Studenci udostępniając ekran swojego komputera przedstawili prezentacje dotyczące przygotowanych prac, następnie odpowiadali na pytania zadawane przez członków komisji. Obrony przebiegły bez zakłóceń.