Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych realizowane będą w hybrydowym trybie kształcenia. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni. W szczególności, dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków znajdziecie Państwo w planach zajęć dostępnych na stronie http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec.

Ponadto planuje się przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w formie stacjonarnej – o szczegółach zaliczeń prowadzący będą informować na pierwszych zajęciach. Zajęcia planowane w formie stacjonarnej będą w planie zajęć blokowane w celu zminimalizowania konieczności zakwaterowania studentów poza miejscem zamieszkania. Plany zajęć będą na bieżąco aktualizowane m.in. w zależności od sytuacji epidemicznej oraz komunikatów i zarządzeń JM Rektor UJD. Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych mają możliwość zakwaterowania w domu studenckim.