Platforma e-learningowa Uczelni


Szanowni Państwo,

Informujemy, że na platformie e-learningowej Uczelni pod poniższym linkiem https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166 dostępne są informacje i materiały dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Można tam znaleźć informacje i materiały szkoleniowe dotyczące rekomendowanych przez UJD platform oraz narzędzi służących do realizacji zajęć w trybie zdalnym. Sukcesywnie będą się tam również pojawiały informacje na temat bieżących działań mających na celu wsparcie wykładowców oraz studentów w procesie nauczania i uczenia się online.

Prodziekani WNŚPT