Pracownicy naszego Wydziału autorami projektu, który uzyskał finansowanie w ramach programu Erasmus+


Decyzją Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+, międzynarodowe Konsorcjum instytucji i organizacji z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski i Turcji otrzymało grant w wysokości 250 415 Euro na realizację innowacyjnego projektu pt. Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej (GSmart). Nasz wniosek o numerze 2020-1-PL01-KA204-081415 został wysoko oceniony. Znalazł się w pierwszej 10-ce listy rankingowej - na 143 zgłoszone w konkursie wnioski. Jest to pierwszy tego typu wniosek złożony przez UJD.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Funkcję Kierownika projektu pełni dr hab. Alina Gil, prof. UJD. Partnerzy projektu to: CIDET (Hiszpania), EKSINOVA (Turcja), HdBA (Niemcy), SEALS (Holandia) i WUP w Katowicach. Ze strony UJD projekt realizować będą: dr Rafał Głebocki (WNŚPT), dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD (WNŚPT), dr Joanna Górna (WNS, UTW).

Grupą docelową projektu są edukatorzy i inni pracownicy wspierający uczące się osoby dorosłe. Cel projektu to rozwój, testowanie i walidacja modelu edukacyjnego, dotyczącego sposobów kreowania nowej kultury współpracy międzypokoleniowej. Model odnosi się do wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się współczesne społeczeństwa sieciowe - w środowiskach pracy oraz w życiu codziennym. Zawiera transmedialne podejście do procesów kształcenia: technologie cyfrowe, aktywizujące metody nauczania i uczenia się oraz społeczne uczenie się. Rezultatami projektu będą także: wyniki badań nad aktualnym stanem współpracy międzypokoleniowej, szkolenia - online i offline - zawierające kompetencje społeczne, które takiej współpracy sprzyjają oraz metodyczny podręcznik dla edukatorów.

Wiadomość: dr hab. Alina Gil, prof. UJD; dr Rafał Głębocki.