Pracownicy naszego Wydziału w gronie najbardziej wpływowych naukowców na świecie


Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod kątem przyjętych wskaźników cytowań ich publikacji znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

Czasopismo PLOS Biology autorów z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier oraz SciTech Strategies opublikowało nazwiska 2% naukowców uszeregowane na podstawie przyjętych wskaźników oceny dorobku naukowego, takich jak: index Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz rola i miejsce na liście autorów.
Ranking obejmuje zarówno dorobek naukowy jednego roku, tym razem 2020 (Authors singleyr), jak i całego okresu pracy zawodowej naukowca (Authors career).

W zestawieniu obejmującym 2020 rok jest trzech naukowców z naszej Uczelni, w tym wszyscy są pracownikami Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych:
- prof. Mikhail Brik,
- prof. Yuriy Povstenko,
- dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD.

W zestawieniu obejmującym całokształt kariery naukowej jest czterech naukowców z naszej Uczelni, w tym trzech jest aktualnymi pracownikami Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych:
- prof. Mikhail Brik,
- prof. Yuriy Povstenko,
- prof. Oleh Shpotyuk,

A czwarty reprezentant naszej Uczelni to pracownik emerytowany naszego Wydziału:
- prof. Wanda Śliwa

Wszystkim wyróżnionym naukowcom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji znajduje się na stronie
W ubiegłym roku również informowaliśmy o obecności naszych pracowników na tej prestiżowej liście – informacja znajduje się na stronie