Pracownicy UJD edytorami w prestiżowym czasopiśmie


Pracownicy Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD oraz dr inż. Marcin Sosnowski, znaleźli się w gronie edytorów prestiżowego czasopisma

Entropy (IF: 2.419, MNiSW: 100 pkt). Są odpowiedzialni za przygotowanie numeru specjalnego poświęconego wykorzystaniu sztucznej inteligencji i metod obliczeniowych w modelowaniu systemów złożonych.

Więcej informacji na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/AI_Complex