"Praktyczne spotkania z kryminalistyką" w formie online


24 listopada 2020 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, w ramach działalności Sekcji Koła Naukowego „Kryminalistyka” oraz „Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne” odbyły się pierwsze, inauguracyjne zajęcia, w ramach „Praktycznych Spotkań z Kryminalistyką”. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa COVID-19, przedsięwzięcie realizowane było w formie zdalnej, z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Tematem zajęć były praktyczne aspekty wykorzystania fonoskopii w kryminalistyce, o których opowiadał zaproszony Gość Specjalny - Bogdan Rozborski, który od wielu lat jest biegłym sądowym z zakresu fonoskopii. Nauczyciele akademiccy, a przede wszystkim studenci, mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami wykonywania badań i ekspertyz fonoskopijnych, w tym zasad przeprowadzania odsłuchów mowy silnie zniekształconej i zakłóconej, a także prowadzenia badań identyfikacyjnychy mówców. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów, którzy brali aktywny udział w dyskusji.

Organizatorzy zajęć składają serdecznie podziękowania dla Bogdanowi Rozborskiemu za profesjonalne i bardzo ciekawe przeprowadzenie spotkania, oraz dla Wszystkich uczestników, którzy brali w nim czynny udział. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych „Praktycznych Spotkaniach z Kryminalistyką”, które są planowe do realizacji w bieżącym roku akademickim – informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz na profilach kół naukowych na facebooku.

opr. mgr Adrian Wasik