Prof. Józef Drabowicz edytorem czasopisma: Molecules


Prof. dr hab. Józef Drabowicz z Instytutu Chemii Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, który od roku 2019 znajduje się w gronie Edytorów dobrze rozpoznawalnego czasopisma Molecules (IF:3.006, MNiSW: 100 pkt), pełni aktualnie obowiązki „Gościnnego Edytora” odpowiedzialnego za przygotowanie numeru specjalnego poświęconego postępom w syntezie enantioselektywnej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: tutaj