Projekt Silver Grow – „szybka ścieżka” dla seniorów w przedsiębiorstwach


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ponownie został partnerem projektu w ramach programu Erasmus+, tym razem w tematyce Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 – Współpraca organizacji i instytucji, projektu pod nazwą Silver Grow – „szybka ścieżka” dla seniorów w przedsiębiorstwach.

Koordynatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a w skład konsorcjum wchodzą organizacje szkoleniowe z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Polski i Słowenii. Projekt Silver Grow nr 2022-1-PL01-KA220-VET-000086542 otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 250 000 EURO. Czas realizacji projektu: 1.11.2022 – 31.10.2025 r.

Silver Grow doskonale wpisuje się w działania naszej Uczelni, ponieważ dotyczy zmian na współczesnym rynku pracy. Kierownikiem projektu ze strony UJD i ekspertem merytorycznym ds. badań jest dr hab. Alina Gil, prof. UJD. W skład zespołu projektowego wchodzą eksperci merytoryczni: dr Rafał Głębocki (zastępca Kierownika Projektu, kształcenie online); dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD (rynek pracy); dr Joanna Górna, prof. UJD; (poradnictwo zawodowe dla osób starszych); mgr Anna Wojnarowicz-Głębocka (upowszechnianie i edukacja otwarta).

W ramach konsorcjum, eksperci UJD współpracować będą w związku z celami projektu, którymi są:

Opracowanie kompleksowego modelu usług dla pracowników starszych w celu wsparcia ich potencjału na rynku pracy.

Promocja całożyciowego poradnictwa i doradztwa dedykowanego pracownikom starszym.

Podniesienie wiedzy i kompetencji doradców zawodowych, pracodawców i pracowników w zakresie nowych metod doradztwa opartych na podejściu konstruktywistycznym.

Stworzenie „ścieżki szybkiego reagowania” dla seniorów w przedsiębiorstwach, wykorzystując analizy porównawcze narzędzi wspierających aktywne starzenie się w przedsiębiorstwach, ćwiczenia praktyczne, scenariusze, diagnozę sytuacji starszych pracowników, interaktywny kurs, warsztaty lokalne;

Przygotowanie zestawu narzędzi wypracowanego na podstawie kompleksowej ścieżki szkoleniowo-doradczej dla pracowników seniorów – podręcznik do pobrania online.

Więcej na stronie projektu

W dniach 16 i 17 lutego 2023 r. przedstawiciel UJD dr Rafał Głębocki uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym projekt Silver Grow, które odbyło się w Katowicach. Spotkanie było okazją do poznania partnerów projektu, omówienia podziału zadań do realizacji i innych kwestii organizacyjnych.

opr. dr Rafał Głębocki