Przypomnienie dla studentów


Szanowni studenci kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych. Przypominamy, że zgodnie z komunikatem JM Rektor UJD w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość (http://www.ujd.edu.pl/uploads/news/komunikat-r0212102020-d1ba2dd338.pdf) jednym z kanałów komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami jest poczta elektroniczna. Dlatego przypominamy o regularnym sprawdzaniu Państwa poczty przesyłanej na adresy zarejestrowane w systemie USOSMAIL oraz adresy grupowe, jeżeli takowe zostały założone.

Ponadto przypominamy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni, zajęcia odbywają się w formie zajęć online w terminach przekazanych Państwu przez nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne przedmioty.