Realizujemy projekt Spinaker


Od 20 lutego na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych trwa zimowa edycja Intensywnej Szkoły Solidworks Online. Jest to Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia skierowany do studentów i doktorantów zagranicznych, opracowany w ramach realizacji projektu Spinaker, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA (Numer grantu: BPI/SPI/2021/1/00024/U/00001).

Poszerzenie oferty Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych o intensywny, anglojęzyczny kurs online, pozwoli na wypromowanie oferty dydaktycznej UJD w środowisku międzynarodowym i umożliwi nawiązanie nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi, a w przyszłości wpłynie na wzrost liczby zagranicznych studentów, którzy chętniej będą wybierać UJD jako miejsce studiów, w szczególności w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych.