Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów Inżynieria Medyczna


Inżynieria medyczna to studia II-go stopnia trwające 3 semestry i są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

W ramach kierunku inżynieria medyczna oferowane są następujące specjalności: Biomechanika oraz Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej . Specjalności te są odpowiedzią na obserwowany postęp w technologiach medycznych zachodzący w zakresie diagnostyki obrazowej, rozwiązań materiałowych oraz wykorzystania badań numerycznych i eksperymentalnych w medycynie. Ponadto oferta specjalności podyktowana jest specyficznymi potrzebami branży medycznej – zastosowania współczesnej mechaniki, szeroko wykorzystującej metody symulacyjne oraz bezprecedensowym wzrostem możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej.

Absolwenci zdobędą kompetencje umożliwiające projektowanie i budowę spersonalizowanych implantów, protez oraz aparatów medycznych współpracujących z ludzkim ciałem. Są to studia interdyscyplinarne, kształcące specjalistów gotowych do realizacji badań naukowych w zakresie inżynierii medycznej oraz ekspertów przygotowanych do inżynierskiego wsparcia kadr medycznych w placówkach systemu ochrony zdrowia.

Więcej informacji o kierunku dostępnych jest w systemie rekrutacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/offer/2022L/programme/07-IMD-M/?from=field:07-IMD

Zapytania dotyczące kierunku Inżynieria Medyczna można kierować na adres u.nowacka@ujd.edu.pl lub k.grabowska@ujd.edu.pl