Spotkanie Konsorcjum projektu Erasmus+ GSmartW dniach 21 i 22 kwietnia br. zespół naszej Uczelni – z ramienia organizacji koordynującej, tj. UJD – poprowadził kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu Erasmus+ GSmart. Projektem kieruje dr hab. Alina Gil, prof. UJD. Tym razem Konsorcjum projektu składającego się z uczelni i organizacji z Polski, Niemiec, Holandii, Turcji i Hiszpanii obradowało w siedzibie HdBA w Mannheim. Dr Rafał Głębocki i Dr Joanna Górna liderowali spotkaniu, podczas którego omówiono dotychczasowe działania projektowe i ustalono kolejne.

GSmart to projekt dydaktyczno-badawczy, dotyczący współpracy międzypokoleniowej w dwóch domenach: życia codziennego i środowiska pracy. Grupą docelową projektu są edukatorzy pracujący z osobami dorosłymi. Partnerzy projektu przeprowadzili badanie oraz opracowali ramowy model wspierający procesy kooperacji między pokoleniami w różnorodnym otoczeniu społecznym. Gotowe są już także aktywności szkoleniowe w formie online i interaktywne warsztaty, zawierające innowacyjne metody nauczania i uczenia się. Obecnie Konsorcjum GSmart pracuje nad wsparciem zaprezentowania i wdrożenia wyników projektu – za pomocą platformy MOOC.

Więcej informacji na stronie projektu.

Opracowanie: dr Rafał Głębocki