Spotkanie studentów studiów dualnych z pracodawcami


W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały (POWR.03.01.00-00-DU73/18). Głównym celem projektu jest dostarczenie na rynek pracy kadry inżynierskiej dostosowanej do potrzeb pracodawców i tym samym wsparcie rozwoju kadr dla przemysłu w regionie. Jednym z elementów projektu są płatne staże zawodowe dedykowane dla studentów kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały. Każdy student w/w kierunku w trakcie studiów inżynierskich odbędzie cztery trzymiesięczne staże zawodowe ukierunkowane na podniesienie jego kompetencji praktycznych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

W związku z organizacją staży zawodowych przewidzianych w projekcie, 31 stycznia 2020 r. w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbyło się spotkanie pracodawców oferujących możliwość odbycia staży zawodowych ze studentami, które miało charakter „szybkich randek z pracodawcami”. Wydarzenie to zgromadziło na UJD wiodących przedsiębiorców z regionu, tj.
• Centrum Inżynieryjne ZF Group
• Huta Szkła STOELZLE Częstochowa sp. z o.o.
• Bocar sp. z o.o.
• Brembo Poland sp. z o.o.
• Chirmed Fabryka Narzędzi Chirurgicznych
• Cooper Standard Automotive Poland sp. z o.o.
• Odlewania Żeliwa Wulkan S.A.
• Narzędziownia APJ Sikora

W trakcie spotkania każdy pracodawca miał możliwość zaprezentowania firmy oraz przedstawienia warunków realizacji staży zawodowych. Najważniejszą częścią spotkania były indywidualne rozmowy przedstawicieli firm z każdym studentem, podczas których studenci uzyskali informacje pomocne w wyborze firmy i stanowiska odbywania stażu zawodowego. Wszyscy reprezentanci pracodawców zgodnie potwierdzili chęć długoterminowej współpracy w ramach organizacji staży i praktyk zawodowych dla studentów kierunków inżynierskich tj. Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały oraz Inżynieria Bezpieczeństwa, które prowadzone są na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

opr.mgr Karolina Grabowska