Spotkanie Toksykologiem


W dniu 25 maja 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, w ramach Projektu Edukacyjnego współrealizowanego przez studentów zrzeszonych w Sekcji Koła Naukowego „Kryminalistyka” oraz Sekcji Koła Naukowego „Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne”, odbyła się kolejna edycja „Praktycznych Spotkań z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”.

Temat spotkania: "Toksykologia w praktyce kryminalistycznej - rola biegłego sądowego"

Prelegentem była Pani dr n. chem. Milena Majchrzak-Skalik, biegła sądowa z zakresu Toksykologii i Chemii Sądowej, Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, właściciel Centralnego Laboratorium Sądowego w Częstochowie, autorka publikacji naukowych z toksykologii sądowej w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Spotkanie zostało przeprowadzone w przystępny, bardzo ciekawy i interesujący sposób, dzięki czemu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Organizatorzy zajęć składają serdecznie podziękowania Prelegentce za profesjonalne i bardzo efektywne przeprowadzenie spotkania, które przebiegało na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom spotkania, za przyjęcie zaproszenia i czynny udział
w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych „Praktycznych Spotkaniach z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”, które są planowe do realizacji w kolejnym roku akademickim – informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz na profilach kół naukowych na facebooku.

opr. mgr Adrian Wasik