Spotkanie z Panią Generał


W dniu 11 stycznia 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, w ramach Projektu Edukacyjnego „Praktyczne Spotkania z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa” współrealizowanego przez studentów zrzeszonych w Sekcji Koła Naukowego „Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne” oraz w Sekcji Koła Naukowego „Kryminalistyka”, odbyło się kolejne spotkanie z ekspertem. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa COVID-19, przedsięwzięcie realizowane było w formie on-line, z wykorzystaniem komunikatora internetowego.

Tematem spotkania było "Etyczne przywództwo w służbach mundurowych"

Prelegentem była Pani nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz - pierwsza kobieta w historii polskiej Policji, która została mianowana na stopień nadinspektora Policji (pierwszy stopień w korpusie generałów Policji). Bardzo doświadczony oficer Policji - pełniła służbę na newralgicznych i odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, była między innymi Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu. Aktualnie pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie zostało przeprowadzone w przystępny, bardzo ciekawy i interesujący sposób dzięki czemu cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Organizatorzy zajęć składają serdecznie podziękowania Pani Generał Irenie Doroszkiewicz za przyjęcie zaproszenia oraz profesjonalne i efektywne przeprowadzenie spotkania, które przebiegało w życzliwej atmosferze, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia teorii z praktyką.

Dziękujemy Przewodniczącym sekcji wskazanych kół naukowych, za współpracę przy organizacji spotkania, oraz wszystkim uczestnikom, za przyjęcie zaproszenia i czynny udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych „Praktycznych Spotkaniach z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”, które są planowe do realizacji w bieżącym roku akademickim – informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz na profilach kół naukowych na facebooku.

opr. mgr Adrian Wasik