Trwa rekrutacja na kolejny cykl studiów podyplomowych


Trwa rekrutacja na kolejny cykl studiów podyplomowych: "Ochrona danych osobowych" oraz "Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa".

Planowany termin uruchomienia studiów – październik 2022.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 przewiduje się prowadzenie zajęć wykładowych oraz konwersatoryjnych na ww. studiach podyplomowych w formie hybrydowej. W formie tradycyjnej (stacjonarnej) w siedzibie Uczelni będą odbywały się wszystkie zajęcia laboratoryjne i warsztatowe.

Więcej informacji o kierunkach na stronach:

- "Ochrona danych osobowych"

- Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa"

Kontakt: u.nowacka@ujd.edu.pl