Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Ochrona Danych Osobowych” oraz „Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa”


Zapraszamy na studia Podyplomowe „Ochrona Danych Osobowych” i „Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa. Planowany termin uruchomienia studiów – październik – listopad 2020.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 przewiduje się, że zajęcia dydaktyczne na ww. studiach podyplomowych będą prowadzone w formie hybrydowej. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe.

Więcej informacji o kierunkach na stronach:

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/h92,oOchrona-danych-osobowych

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/h114,oPelnomocnik-ds--Cyberbezpieczenstwa

Kontakt: u.nowacka@ujd.edu.pl