Uniwersytet partnerem w projekcie Erasmus Mundus Design MeasuresZ przyjemnością informujemy, że wniosek złożony w konkursie ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN w czerwcu br. przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, został zakwalifikowany do finansowania, uzyskując wynik 93/100 punktów. Partnerami Uniwersytetu w projekcie będą: Københavns Universitet (Dania), Le Mans Université (Francja), Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania) – lider, Universidade de Lisboa (Portugalia). Kwota przyznanego wsparcia wynosi 55,000 EUR.

„Czym są działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus?

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) to nowy element programu Erasmus+, wprowadzony w 2021 r. Ich celem jest wspieranie opracowywania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie. W stosownych przypadkach udział w działaniach mogą wziąć także inni partnerzy z lub spoza sektora edukacji posiadający szczególną wiedzę ekspercką w danych obszarach studiów/dziedzinach zawodowych.

EMDM ułatwiają instytucjom szkolnictwa wyższego tworzenie partnerstw międzynarodowych i w ten sposób zachęcają do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych programów studiów. W działania angażowane są kraje programu, instytucje lub obszary tematyczne, które są słabo reprezentowane w programie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.” Więcej: link do oficjalnej strony internetowej Unii Europejskiej

W ciągu najbliższych miesięcy zadaniem konsorcjum będzie przygotowanie finalnego wniosku o finansowanie wspólnych studiów z zakresu aktywnego starzenia się – „Mobility and Healthy Ageing for a Sustainable Future.” Osobami odpowiedzialnymi za jego przygotowanie z ramienia Uniwersytetu będą przedstawiciele Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych: dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr hab. prof. UJD Renata Barczyńska-Felusiak, dr Beata Mikuta, dr Agnieszka Dudkiewicz, Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Wiesław Pilis, dr hab. prof. UJD Arkadiusz Marzec, dr hab. prof. UJD Jacek Wąsik, dr Leon Rak, prof. UJD, dr Anna Pilis, dr Krzysztof Stec, mgr Magdalena Korsak-Sabino Belo oraz Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Bartłomiej Kowalik.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik